Odbiór odpadów przemysłowych i poprodukcyjnych.

Radom i okolice

 

Oferujemy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów przemysłowych i poprodukcyjnych, na terenie miasta Radom i okolic. Zapewniamy podstawienie kontenera na odpady, posiadamy niezbędne pozwolenia, wystawiamy kartę przekazania odpadów. Posiadamy wszelkie niezbędne zezwolenia.

Odpady utylizujemy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, wystawiamy karty przekazania odpadu. Wywóz odpadów przemysłowych i poprodukcyjnych realizuje nasza profesjonalna kadra, a śmieci trafiają na przeznaczone do tego składowiska. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów z Radomia i okolic.

Współczesne przedsiębiorstwa przemysłowe zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów. Tego typu działania mają na celu czuwanie nad odpowiednim składowaniem odpadów, ale również ich utylizacji. Dlatego firmy zajmujące się odbiorem odpadów poprodukcyjnych i przemysłowych zobligowane są do prowadzenia swojej działalności zgodnie z panującymi normami. Dzięki temu przedsiębiorcy otrzymują niezbędną dokumentacją, związaną z odbiorem odpadów.

Odbiór odpadów przemysłowych Radom

 

Szacuje się, iż w kraju 91% odpadów powstaje w sektorze przemysłowym. Są to elementy niepożądane, które powstały w trakcie procesów przemysłowych, jednocześnie stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego. Z tej racji ich odpowiednie składowanie a następna utylizacja odpadów przemysłowych odgrywają istotną kwestię w procesie ochrony środowiska. Nasza firma świadczy w tym zakresie profesjonalne usługi. Oznacza to możliwość podstawienia kontenerów, jak również posiadanie niezbędnych pozwoleń, które wymagane są do przewozu i utylizacji odpadów. Z uwagi, iż przedsiębiorcy zobligowani są do prowadzenia ewidencji odpadów, przekazujemy im niezbędną dokumentację, stanowiącą świadectwo ich przekazania. Współpracujemy z przedsiębiorstwami niezależnie od ich specjalizacji.

Odbiór odpadów przemysłowych Radom

Odbiór odpadów poporodukcyjnych Radom

 

Odbiór odpadów poprodukcyjnych Radom

Oddzielną kategorią odpadów są odpady poprodukcyjne. O ile przemysłowe są efektem ubocznym prac prowadzonych w przemyśle, o tyle poprodukcyjne to odpady, dla których przedsiębiorstwo nie znajduje żadnego zastosowania. Tego typu elementy mogą również stanowić zagrożenie dla środowiska. Z uwagi, iż w przemyśle stosuje się tak samo materiały bazujące na tworzywach sztucznych, jak też materiałach naturalnych, jak drewno, ich przechowywanie może stanowić kwestię problematyczną dla przedsiębiorcy. Dlatego nasza firma ustawia harmonogram odbioru odpadu, tak, by pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu bezpiecznych warunków pracy w parku produkcyjnych, jak również umożliwić redukcję przestrzeni zagospodarowanej pod kątem tymczasowego składowania odpadów.

Odbierzemy odpady przemysłowe i poprodukcyjne z Twojego przedsiębiorstwa

Skontaktuj się z nami
48-618-68-54Kontakt

Dbajmy wspólnie o środowisko

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? napisz do nas.
Kontakt